BSO Kinderopvang Parvaneh

Onze buitenschoolse opvang, voor kinderen van 4 tot 13 jaar, legt de nadruk op het woord BUITEN school. Ook al zitten we vaak in schoolgebouwen, we zijn nadrukkelijk géén verlengstuk van school. Wij bieden een huiskamer, waar kinderen van verschillende leeftijden na schooltijd, op studiedagen en tijdens schoolvakanties kunnen ontspannen en spelen.

SAMEN

Samen spelen, samen delen en respectvol met elkaar omgaan volgens de regels van onze BSO. Kinderen kunnen zich hier ontplooien in een prettige sfeer, met veel tijd en aandacht voor ieder kind. We stimuleren de kinderen in hun sociaal-emotionele, lichamelijke en zintuiglijke ontwikkeling, o.a. met een geweldig leuk aanbod van verschillende activiteiten. Zo leuk, dat sommige kinderen het jammer vinden dat ze niet naar de BSO mogen.

KNUS & UITDAGEND

Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen zich prettig en veilig voelen bij deze stimulerende aanpak. De gezellige inrichting van de groepsruimten sluit daar goed bij aan. Knus én uitdagend. We houden natuurlijk rekening met het verschil in leeftijd van de kinderen. Een kleuter heeft immers andere wensen dan een pre-puber. Daarom hebben de jongste en oudste kinderen in principe hun eigen groep met hun eigen pedagogisch medewerker.

ONZE HUISREGELS

Hoe gaan we met elkaar om binnen Parvaneh? Daar hebben we onze huisregels voor opgesteld. Ze hangen goed zichtbaar in al onze ruimtes en geven goed weer wat we belangrijk vinden, waar we waarde aan hechten:

  • wij gaan verdraagzaam om met verschillen tussen mensen
  • wij vinden iedereen evenveel waard en behandelen iedereen gelijk
  • wij doen niet aan pesten, uitlachen, vooroordelen of discriminatie
  • wij hebben respect voor elkaar en voor ieders manier van leven en denken
  • wij horen er allemaal bij
  • wij houden rekening met elkaar
  • wij zorgen goed voor alle spullen
  • we mogen binnen niet rennen
  • we spelen alleen buiten met de bal
BSO openingstijden

De buitenschoolse opvang is 5 dagen in de week open. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 14:00 tot 18:30 uur en op de woensdag tussen 12:00 tot 18:30 uur. Op studiedagen en in de schoolvakanties van 7:30 tot 18:30 uur.

Met uitzondering van onderstaande sluitingsdagen in 2024:

Nieuwjaarsdag1 januari
Pasen1 april
Hemelvaart9 mei
Pinksteren20 mei
Zomersluiting5 augustus t/m 16 augustus
Kerst25 en 26 december

BSO tarieven

Kinderopvang Parvaneh biedt opvang gedurende 50 weken per jaar, waarvan 40 schoolweken en 10 vakantieweken (zomersluiting 2 weken).

Uurtarief 2024: € 10,25

IKC de Boomgaard: eindtijd maandag t/m vrijdag (geen woensdag) 14:50. Woensdag 11:50.

Opvangtijden: maandag t/m vrijdag (geen woensdag) 14:50 tot 18:30. Woensdag 11:50 tot 18:30.

BSO zonder vakantieGemidd. urenPrijs per dag / per weekPrijs per dag / per maandPrijs per dag / per jaar
ma/di/do/vr: 3,73€ 38,23€ 152,93€ 1.835,16
wo: 5,42€ 55,56€ 222,22€ 2.666,64

BSO inclusief vakantieGemidd. urenPrijs per dag / per weekPrijs per dag / per maandPrijs per dag / per jaar
ma/di/do/vr: 6,03€ 61,81€ 247,23€ 2.966,76
wo:7,71€ 79,03€ 316,11€ 3.793,32